Farligt affald

Åbningstider for telefonisk henvendelse:

Mandag-torsdag

Kl. 9.00-15.00

Fredag

Kl. 9.00-12.00

Priser pr. 1. januar 2014:
(se priser for 2013 hér)

Administration- og behandling - dækker administration og behandling af affaldet (alle priser er eksklusiv moms):

 

Administration

Behandling

I alt

Emballeret affald*

0,36 kr/kg

Indhent tilbud

Indhent tilbud

Uemballeret affald (flydende)*

0,36 kr/kg

Indhent tilbud

Indhent tilbud

Olieblanding (under 90 % olie) fra olie- og benzinudskillerordning*

 

 

0,87 kr/kg

Olieblanding (over 90 % olie) fra olie- benzinudskillerordning

gratis

gratis

gratis

Sand fra sandfang

0,19 kr/kg

Indhent tilbud

Indhent tilbud

Eftersyn/kontrol af olie- og benzinudskiller, emballager mv.

90 kr./fakturering

-

90 kr/fakturering

*Der opkræves minimum 118,- og maksimalt 1.777,- pr. deklaration. 

Kørsel – dækker transport til og fra affaldsproducenten (alle priser er eksklusiv moms):

 

Kørselspris

Emballeret affald

655,- kr/time

Uemballeret affald (flydende)

958,- kr/time

Eftersyn af olie- benzinudskiller

258,- kr/stk.

Tømning af olie- benzinudskiller max. 3 m3

402,- kr/stk.

Tømning af olie- benzinudskiller max. 3 m3 inkl. sandfang max. 1 ton (ved større mængder fastsættes prisen efter timepris)

768,- kr/stk.

Akuttilkald

1.061,- kr/time

Sikkerhedsrådgivning
Kontakt Nordforbrænding for tilbud.

Emballager, faremærkater mm.
Kontakt Nordforbrænding for tilbud.