Fjernvarmepriser 2014

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser:

Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11

Mandag-torsdag

Kl. 9.00-15.00

Fredag

Kl. 9.00-12.00

Gældende takster (pr. 1. januar 2014):
(se takster for 2. halvår 2013 hér)

Nordforbrænding Fjernvarme

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast arealafgift pr. m2 *)

Kr. 33,50

Kr. 41,88

Variable afgifter:

Variabel flowafgift pr. m3 fjernvarmevand

Kr. 4,50

Kr. 5,63

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 501,00

Kr. 626,25


Tilslutningsafgift:

Arealafgift pr. m2 *)

Kr. 33,50

Kr. 41,88

Grundafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger


*) Ved arealer over 800 m2 spørg Nordforbrænding.

 

Læs mere hér .


Nivå Fjernvarme

Faste årlige afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Fast målerafgift pr. stk.

Kr. 580,00

Kr. 725,00

Fast rumafgift pr. m3 **)

Kr. 11,00

Kr. 13,75

 

Variable afgifter:

 

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Variabel energiafgift pr. MWh

Kr. 595,00

Kr. 743,75

 

Tilslutningsafgift:

Rumafgift pr. m3 **)

Kr. 11,00

Kr. 13,75

Stikledningsafgift

Aktuelle omkostninger

 

**) Ved rumfang over 2.000 m3 spørg Nordforbrænding. 

Læs mere hér
Opkrævning

Opkrævningen sker i 4 årlige rater (1. marts, 1. maj, 1. juli og 1. oktober) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo februar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidigt med den første acontorate. Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Se standardgebyrer på varmeområdet gældende for 2014 HER.

Med virkning fra 1. januar 2015 ændres tidspunkterne for aconto-opkrævninger, således at raterne fremadrettet opkræves henholdsvis den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november. Ændringen er anmeldt til Energitilsynet 18/8 2014.

Regulering af takster
Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.